Zajęcia z dn.02.11

71

Temat:”Dzień pamięci o zmarłych”

Przebieg zajęć:

1.Sprawdzian z samogłosek. Sprawdzenie zadania domowego.

2.Ćwiczenia w mówieniu.Rozmowa na temat Święta Zmarłych: jak dbamy o groby                                       bliskich: kwiaty,świece,znicze,modlitwa.

3.Wprowadzenie spółgłosek :k,d w wyrazach: dom,Lilka,komoda.Analiza sylabowa i głoskowa wyrazów, czytanie sylab otwartych i zamkniętych.

4.Praca z obrazkiem elementarzowym, co widzimy na obrazku?

5.Ćwiczenia w czytaniu. Elem.s.30/31

6.Ćwiczenia w pisaniu. Ćw.1,2,3,4,5,6,7 s.26-28

7.Podsumowanie lekcji.

 

Praca domowa

– nauczyć się pięknie czytać str.29-31. Elementarz.

– dokończyć ćwiczenia z lekcji

– ćw.3 s.29

 

Pozdrawiam

Lidia