Zajęcia 23.03.2024

52
  1. Warszawa – stolica Polski
  • Zapoznanie się z legendą o Warsie i Sawie. Odpowiadanie na pytania dotyczące legendy. Rozmowa o legendzie, jej bohaterach oraz o cechach, którymi się odznaczali.
  • Praca z mapą. Odnalezienie na mapie Polski Warszawy,
  • Wypełnianie luk w tekście dotyczącym Warszawy.
  • Praca z podręcznikiem str. 24-27

2. Wielkanoc

  • rozmowa o Wielkanocy, tradycjach z nią związanych.
  • tworzenie książeczki o tradycjach wielkanocnych.
  • tworzenie pracy plastycznej wielkanocny kurczaczek.

Miłego dnia,

Katarzyna Dubiel