Zajęcia 20.01.2023

170

1.Praca z tekstem s. 30

– dialog – omówienie terminu

  1. Głoska si oraz ś

–wyszukiwanie głosek si oraz ś w wyrazach

– czytanie sylab, wyrazów z si oraz ś

– liniatura s. 33

– zeszyt ćwiczeń s. 32

  1. Wyjście do biblioteki
  2. Rzeczownik- utrwalanie

– karty pracy

  1. Kalendarz

– utrwalanie nazw miesięcy

– praca plastyczna ‘’Mój kalendarz”

  1. Gra 5 sekund

Zadanie domowe dla chętnych

  • Przeczytać tekst s. 35
  • Przepisać do zeszytu tekst s. 19
  • Pozdrawiam Monika Czernik