Zajęcia 18.11.2023

184
  1. Poznajemy rzeczownik- Kto? Co?

– wyszukiwanie w tekście rzeczowników s. 50

– gra słowna- rzeczowniki są wśród nas

  1. Wizyta w bibliotece szkolnej.
  2. Dni tygodnia

– omówienie planu dnia Kasi  s. 52

– mój plan dnia- ustna wypowiedź

– dni tygodnia – zajęcie ruchowe

– piszę w liniaturze s. 53

  1. Wiersz pt. Kaczka- Dziwaczka

– pytania do tekstu

  1. Rozwijanie myślenia twórczego

– to nie jest kwadrat, to jest…- karty pracy

– zadania rozwijające, lewopółkulowe

Pozdrawiam Monika Czernik