Zajęcia 17.02.2024

156
  1. Praca z tekstem pt. ‘’Teatr’’ s. 48

– czytanie tekstu

– omówienie terminów: teatr, rekwizyt, pacynka

– pytania do tekstu

– wyszukiwanie imion i nazw zwierząt w tekście

– słowny opis zwierząt

– moja pacynka- rysunek oraz opis słowny przed klasą

  1. Ortografia

– jedna głoska, trzy litery DZI na przykładzie słowa ”dziadek”

– czytanie sylab s. 50

– pisanie z pamięci s. 49

  1. Rozwijanie zdań

– pytania pomocnicze- co?, jaka? czyj? itp

– rozwijanie zdań zeszyt ćwiczeń s. 46 , w zeszycie oraz podczas zabawy w kole

  1. Jak powstaje śnieg?

– wycinanie i układanie poprawej kolejności

Zadanie domowe dla chętnych

Utrwalić czytanie tekstu pt. Teatr oraz przepisać tekst do zeszytu pt. Marzec (3 część zeszytu ćwiczeń) s. 3

Pozdrawiam Monika Czernik