Zajęcia 16.09.2023

244

1.Rozumienie tekstu ze słuchu s. 12

  1. Czytamy sylaby s. 13
  2. Wyjaśnienie zasad pisowni w liniaturze s. 11 oraz s. 15
  3. Indywidualne czytanie sylab, wyrazów oraz tekstu.
  4. Wyjście do biblioteki.
  5. Omówienie przyborów szkolnych

– Odpowiadanie całymi zdaniami s. 17

  1. Analiza ilustracji s. 14

– formułowanie wypowiedzi określającej położenie przedmiotu, używając zwrotów: nad, pod, obok, pomiędzy

  1. Próba przed uroczystością pasowania- piosenka, wiersz

Pozdrawiam Monika Czernik