Zajęcia 16.03.2024

57
  1. Praca z tekstempt. Jesteśmy zdrowi i aktywni s. 12

– czytanie tekstu

– pytania do tekstu s. 13 – wyszukiwanie odpowiedzi w tekście i zapisywanie ich

– Jak spędzam wolny czas?- wypowiedź ustna

– wizyta w bibliotece

  1. Czasownik

– odmiana czasowników przez osoby liczby pojedynczej i mnogiej s. 15 oraz słownie przy tablicy

– wykreślanka – symbole wiosny

  1. Zdrowa żywność

– krzyżówka

– zeszyt ćwiczeń s. 14 oraz 16

Pozdrawiam Monika Czernik