Zajęcia 13.04.2024

71
  1. Podróże po Polsce

– praca z tekstem  s. 33

  1. Ortografia wyrazy z ‘’ó’’

– ‘’chodzące’’ dyktando- mapa myśli

– zabawa w kole- utrwalanie wyrazów z głoską ‘’ó’’- graficzne karty

– wstęp do przymiotnika np. róża jaka ?- czerwona, piękna, pachnąca itp.

  1. Przymiotnik –  Jaki? Jaka? Jakie?

– burza mózgów

– praca w grupie- przeciwieństwa (wyszukiwanie pra wyrazowych)

  1. Wizyta w bibliotece

Pozdrawiam Monika