Zajęcia 06.04.2024

46
  1. Podróże po Polsce- Kraków

– praca z tekstem s.29- legenda o smoku wawelskim

– zabytki Krakowa- analiza ilustracji

– słuchanie hejnału- omówienie terminu

– piszę z pamięci s. 31

– układanie zdań i ich zapisywanie

  1. Utrwalanie czasownika- wyszukiwanie w tekście
  2. Sylaby zia, źa….ża, rza …