Zajęcia 06.01.2024

145
  1. Nowy Rok

– praca z tekstem pt. Ala gra s. 20

– czytanie indywidualne

– pytania do tekstu

– utrwalanie nazw dni tygodnia

  1. Wyjście do biblioteki.
  2. Literka a głoska

– omówienie różnic

– wyliczanie ilości liter i głosek w wyrazach

  1. Dwuznak CZ- dwie litery , jedna głoska

– karty pracy- zakodowane wyrazy

– czytanie sylab s. 21,23

– piszę w liniaturze s. 23

Pozdrawiam Monika Czernik