Zajęcia 04.11.2023

142
  1. Moja rodzina

– czytanie tekstu s.42

– przedstawienie mojej rodziny- rysunek

– czytanie sylab i prostych zdań s.43, 45

– piszę w liniaturze s. 45

  1. Cztery pory roku

– symbole poszczególnych pór roku

– praca na symbolach graficznych

  1. Wyjście do biblioteki
  2. Koncentracja uwagi i pamięci. Rozwijanie myślenia twórczego

– karty pracy, gry, praca w grupach

Pozdrawiam Monika Czernik