Zajęcia 02.03.2024

92
  1. Praca z tekstem pt. ”Witamy wiosnę” s. 4

– omówienie tekstu

– czytanie z podziałem na role

– Film edukacyjny ‘’Kazio i wiosna’’ – zapamiętywanie symboli wiosny

– symbole wiosny- mapa myśli

– słuchanie piosenek ‘’ Maszeruje wiosna’’ oraz ‘’ Wiosna, wiosenka’’

– W marcu jak w garncu- omówienie przysłowia

  1. Wizyta w bibliotece
  2. Czasownik- co robi?

– utrwalenie wiadomości o czasowniku

– zeszyt ćwiczeń s. 5 , 6

– wyszukiwanie w tekście rzeczowników i czasowników

– układanie zdań z rozsypanki wyrazów s. 7

– pisanie z pamięci

Pozdrawiam Monika