03.02.2024

114
  1. Praca z tekstem pt. Zimowe zabawy s. 36

– czytanie indywidualne

– pytania do tekstu s. 37

– liniatura s.39

  1. Ortografia

– utrwalanie wyrazów z rz, w zakończeniach -arz oraz -erz na przykładach nazw zawodów

– karty pracy

  1. Wyjście do biblioteki
  2. Zima a zwierzęta

– gromadzenie zapasów, hibernacja, sen zimowy, diapauza, zmiana diety, zmiana futra, emigracja, dokarmianie ptaków, dokarmianie zwierząt w lesie

– analiza ilustracji oraz omówienie zagadnień

  1. Czytanie ze zrozumieniem tekstu pt. Basen i koło oraz przepisanie tekstu do zeszytu