Zajęcia z dnia 7.10.2023 r.

115

1. Co wiemy o jesieni? Wprowadzenie dzieci do tematu zajęć, zwracając uwagę na ich doznania, spostrzeżenia i obserwację.
2. Analiza obrazka. Co jest charakterystycznego dla jesieni, jakie zmiany następują w przyrodzie w tym czasie?
3. Kazio i JESIEŃ – film edukacyjny dla dzieci.
4. Zabawa dydaktyczna „Jesienne zagadki”.
5. Wiersz „ Pani jesień”. Rozmowa na temat wiersza.
6. Wprowadzenie nowych paradygmatów sylab : TA TO TU TÓ TE Ti TY, DA DO DU DÓ DE Di DY, str. 27 – 29.
7. Quiz – dary jesieni.

Pozdrawiam

Magdalena