Zajęcia z dnia 4.11.2023

147

1. Moje drzewo genealogiczne:
– zapoznanie z pojęciem drzewo genealogiczne;
– Moja rodzina – czytanie str. 42.
– utrwalenie pojęć: mama, tata, córka, syn, brat, siostra, kuzyn, kuzynka, wujek, ciocia, babcia, dziadek, prababcia, pradziadek;
– karta pracy – wykreślanka;
– dopasowanie napisów do ilustracji przedstawiających członków rodziny;
– określanie członków swojej rodziny używając imion i stopni pokrewieństwa, czytanie globalne;
– “Rodzina” – wysłuchanie opowiadania i rozmowa na temat jego treści;
2. Utrwalenie poznanych paradygmatów, łączenie sylab w proste wyrazy, czytanie prostych zdań str. 43,45.
3. Zabawa ” głuchy telefon”.

Pozdrawiam

Magdalena