Zajęcia z dnia 21.10.2023

156

1. Pory roku:
– oglądanie ilustracji przedstawiającej pory roku – nazywanie i omówienie cech charakterystycznych dla
poszczególnych pór roku;
– kaprysy pogody – wyjaśnienie powstawania zjawisk pogodowych;
– jesienna pogoda ćw. str. 36,38
– wysłuchanie opowiadania ” Wszystkie barwy świata”;
– gra “Pory roku” – dopasuj obrazek.
2. Wprowadzenie nowych paradygmatów sylab: KA, KO, KU, KÓ, KE, KI, KY oraz GA, GO, GU, GÓ, GI,
GE, GY str. 37,39.

 

Pozdrawiam

Magdalena Denert