Zajęcia z dnia 18.11.2023

128

1. Wprowadzenie do tematu zajęć – prezentacja multimedialna. Omówienie prezentacji, swobodne wypowiedzi dzieci na temat zwierząt przygotowujących się do zimy.
– Jak zwierzęta przygotowują się do zimy?
– Zwrócenie uwagi na przystosowanie się ptaków do zimy. Jakie ptaki odlatują do ciepłych krajów?
– W jaki sposób możemy pomóc ptakom przetrwać zimę?
2. Wysłuchanie tekstu ” Dlaczego ptaki wędrują”.
– Quiz – ćwiczenie sprawdzające rozumienie tekstu.
3. Gra w słowa – karta pracy.
4. Praca w ćwiczeniach:
– słuchanie i omawianie tekstu str. 50;
– plan dnia – czytanie zdań i omównienie własnego planu dnia;
– czytanie zdań i uzupełnianie podpisów str. 53;
5. Zabawy na dywanie:
– klasyfikowanie zwierząt ze względu na różne kryteria;
– wymyśl słowo.

Pozdrawiam
Magdalena