Zajęcia 23.03.2024

120

1. Utrwalenie wiadomości z poprzednich zajęć.
2. Praca z podręcznikiem:
– wspólne czytanie tekstu ” Wielkanoc u babci Uli” str. 19;
– odpowiadanie na pytania do tekstu;
– kartka świąteczna – pisanie świątecznych życzeń.
2. Wiersz ” Pisanki” Krystyny Parnowskiej – Różęckiej:
– wklejenie wiersza do zeszytu;
– wspólne rysowanie i dekorowanie jajka zgodnie z treścią wiersza;
– ćwiczenie określenia stosunków przestrzennych.
3. Praca plastyczna – wykonanie pisanki z papieru.
4. Quiz wielkanocny.
5. Wielkanocne bingo.

Praca plastyczna dla chętnych
” Nowe życie naszych śmieci” – wykonaj wiosenną pracę plastyczną z odpadów ( np. plastikowych butelek, zakrętek, torebek, kartonów, opakowaniach po jajkach itp. )
Termin oddania prac – 20.04.2024

Pozdrawiam
Magdalena