Zajęcia 20.04.2024

82

1. Utrwalenie wiadomości z poprzednich zajęć.
2. Zamki w Polsce:
– praca z prezentacją multimedialną;
– wspólne czytanie i analizowanie tekstu str. 34. Analiza tekstu.
3. Wprowadzenie pojęcia ” przymiotnik”:
– poznanie pytań przymiotnika;
– księżniczka – jaka? rycerz – jaki? – wymyślanie przymiotników określających rycerza i księżniczkę, zapisywanie na tablicy, uzupełnienie tabelki str. 36;
– grupowanie wyrazów;
– uzupełnianie zdań str. 35;
4. Rodzina wyrazu słowa ” król” str. 37.
5. Dzień Ziemi :
– Co to są śmieci, odpady? Jak należy z nimi postępować?
– W jaki sposób możemy dbać o środowisko?
– W jaki sposób możemy chronić naszą planetę?
Pozdrawiam
Magdalena