Zajęcia 16.03.2024 r.

81

1. Utrwalenie wiadomości z poprzednich zajęć.
2. Praca z podręcznikiem:
– wspólne czytanie tekstu ” Jesteśmy zdrowi i aktywni” str. 12;
– odpowiadanie na pytania do tekstu – wyszukiwanie i zaznaczenie odpowiedzi str. 13;
– wprowadzenie nowego paradygmatu sylab str. 13;
– zdrowa żywność – wybieranie obrazków ze zdrową żywnością, rozwiązanie krzyżówki str. 14, 16;
3. Utrwalanie wiadomości o czasowniku:
– odmiana czasownika przez osoby w liczbie pojedynczej i mnogiej;
– czytanie i pisanie czasownika w odpowiedniej formie str. 15.
4. Wprowadzenie samogłosek nosowych ą, ę:
– dopasuj wyraz;
– odszukaj samogłoski.
5. Kalambury – czasowniki.

Praca domowa
1. Przeczytaj rodzicom tekst str. 12.
2. Wykonaj otrzymane karty pracy:
– rozszyfruj nazwy planet;
– wpisz poprawnie odmieniony czasownik ,,mieć”;
– wykreślanka.

Pozdrawiam

Magdalena