Zajęcia 13.04.2024

65

Podróże po Polsce – Kraków

1. Utrwalenie wiadomości z poprzednich zajęć.
2. Co wiemy o Krakowie? – praca z prezentacją multimedialną.
3. Wycieczka do Krakowa – wspólne czytanie i analizowanie tekstu str. 29-30. Analiza tekstu.
4. Zabawa w skojarzenia z Krakowem.
5. Układanie i zapisywanie nazw zabytków i zdań str. 32.
6. Quiz – utrwalenie wiadomości o Krakowie i jej zabytkach.
7. Zabawy w grupach- segregowanie zabytków, układanie zdań.

Pozdrawiam
Magdalena