Zajęcia 13.01.2024 r.

144

1. Powtarzamy jednostki czasu. Praca z podręcznikiem:
– samodzielne czytanie tekstu i odpowiadanie na pytania, str. 24-25;
– wyszukiwanie informacji na podstawie kalendarza, str. 26-28;
– pisanie w liniaturze str. 29.
3. Utrwalenie poznanych sylab :
– zabawy na dywanie;
– przepisywanie zdań do zeszytu.
4. “Dzień Babci i Dziadka”:
– wysłuchanie tekstu str. 30;
– karta pracy – wykreślanka wyrazowa;
– praca plastyczna ” Kalendarz”.
5. Tworzenie zdań z użyciem wyrazów: babcia, dziadek.

Praca domowa dla chętnych
Wykonaj karty pracy otrzymane na ostatnich zajęciach oraz poćwicz czytanie tekstu na str. 24.

Pozdrawiam
Magdalena