Zajęcia 10.02.2024 r.

116

1. Utrwalenie wiadomości z poprzednich zajęć.
2. Praca z podręcznikiem:
– wspólne czytanie tekstu ” Idę w góry” str. 40;
– zabawa – dokończ zdanie swoimi skojarzeniami;
– wprowadzenie nowego paradygmatu sylab str. 41, 43.
3. Zabawa karnawałowa.

Praca domowa dla chętnych
Wykonaj zadanie – podręcznik str. 42.

Pozdrawiam
Magdalena