Zajęcia 06.04.2024 r.

42

Podróże po Polsce – Warszawa

1. Utrwalenie wiadomości z poprzednich zajęć.
2. Co wiemy o Warszawie? – praca z prezentacją multimedialną.
3. Wycieczka do Warszawy – wspólne czytanie i analizowanie tekstu str. 24-25.
4. Podsumowanie informacji o Warszawie str. 26 -27.
5. Wielka i mała litera w pisowni nazw zabytków.
6. Układanie i zapisywanie zdań z wybranym wyrazem.
7. Quiz – utrwalenie wiadomości o Warszawie i jej zabytkach.

Pozdrawiam
Magdalena