Zajęcia 06.01.2024 r.

125

1. Przedstawienie tematu zajęć ” Nowy Rok” – pogadanka.
2. Wysłuchanie i omówienie wiersza T. Bastkowskiego ” Styczeń”
3. Utrwalenie pór roku, miesięcy i dni tygodnia:
– zabawy w kole,
– wklejki do zeszytu;
– karty pracy – ćwiczymy logiczne myślenie;
– karta pracy – połącz sylaby, aby powstały nazwy miesięcy;
– praca z podręcznikiem str. 20-22.
4. “Rok Ali” – samodzielne czytanie tekstu, układanie pytań i odpowiedzi, str. 20.
5. Wprowadzenie paradygmatu sylab otwartych: CZA, CZO, CZU, CZÓ, CZE, CZY ; DŻA DŻO DŻU DŻÓ DŻE DŻY i DRZA, DRZO, DRZU, DRZÓ, DRZE, DRZY:
powtarzanie:
– nauczyciel odczytuje sylaby, uczeń powtarza;
– powtarzamy i szukamy takich samych sylab.
rozumienie:
– dziecko pokazuje odczytywane przez nauczyciela sylaby;
– dokładanie sylab, tworzenie sekwencji.
6. Wprowadzenie paradygmatu sylab obudowanych ( samogłoska + sylaba otwarta), str. 23.
7. Zabawy na dywanie.

Pozdrawiam
Magdalena