Zajęcia 03.02.2024 r.

106

1. Utrwalenie wiadomości z poprzednich zajęć:
– jednostki czasu;
– sylaby SIA SIO SIU SIÓ SIE SI, AISA OSIO USIU ESIE ISI YSI, AŚ OŚ UŚ ÓŚ EŚ IŚ YŚ, ZIA ZIO ZIU ZIÓ ZIE ZI, AZIA OZIO UZIU EZIE IZI YZI;
– rzeczownik w liczbie pojedynczej i mnogiej.
2. Wysłuchanie wiersza T. Bastkowskiego “Luty”i swobodne wypowiedzi dzieci.
3. Sporty zimowe – omówienie dyscyplin sportowych, klasyfikowanie sprzętu sportowego.
4. Karta pracy – zimowi sportowcy.
5. Zimowy quiz- prawda czy fałasz.
6. Bezpieczne ferie – karta pracy.
7. Praca z podręcznikiem:
– samodzielne czytanie tekstu i odpowiadanie na pytania str. 36 – 37;
– ćwiczenie pisania z pamięci str. 39

Praca domowa dla chętnych
1. Podręcznik str. 38 – stwórz swojego bałwana.
2. Karty pracy :
– co można robić zimą?
– części mowy zimą.

Pozdrawiam

Magdalena