Zajęcia z dnia 06/04/2024

59

Zajęcia skrócone.

  • zapoznanie głosek “H” oraz “Ch”,
  • czytanie ze zrozumieniem + odpowiedzi na zadane pytania do tekstu.