Zajęcia z dnia 06/01/2024

49

Zajęcia rozpoczeliśmy od wspólnego zaśpiewania piosenki “abecadło”. Poznaliśmy wszystkie samogłoski (o, e, a, i, u, y) oraz pracowaliśmy w kartach pracy utrwalających te litery. Dodatkowo omówilismy temat związany z czasem, a dokładniej z zegarem. Ile minut ma godzina? Ile godzin ma dzień? Dodatkowo podjeliśmy próbę nauki odczytywania pełnych godzin na zegarze.