Zajęcia z dnia 02/03/2024

51

Temat: W marcu jak w garncu.

  • utrwalenie znajomości liter “N” i “J”,
  • poznanie głosek “Ą” oraz “Ę”,
  • praca w kartach pracy- segregacja słów zawierających litery “ą” i “ę”,
  • rozmowa na temat przysłowia “W marcu jak w garncu”- burza mózgów,
  • charakteryzacja pór roku,
  • nauka piosenki pt. “W marcu jak w garncu”,
  • rozwiązywanie zagadek dotyczących miesiąca marzec.