Przebieg zajęć z dn. 20.02

99
  1. Wprowadzenie nowych paradygmatów sylab

TA TO TU TÓ TE TI TY

Powtarzanie – nauczyciel czyta wskazaną sylabę, uczeń powtarza;

Rozumienie – nauczyciel wymawia sylabę a uczeń ją wskazuje;

Nazywanie –  odczytanie i zapisanie sylaby wskazanej przez nauczyciela.

DA DO DU DÓ DE DI DY

Powtarzanie – nauczyciel czyta wskazaną sylabę, uczeń powtarza;

Rozumienie – nauczyciel wymawia sylabę a uczeń ją wskazuje;

Nazywanie – wypisywanie sylab czytanych przez nauczyciela.

  1. Już czytam – ćwiczenia w czytaniu nowych sylab (wklejki do zeszytu z czytankami)
  2. Lato– łączenie nowo poznanych sylab w wyrazy;
  3. Lody dla ochłody – ćwiczenie lewopółkulowe;
  4. Co jest na obrazku? – ćwiczenia w czytaniu;
  5. Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego
  • Litera ą i ę – wysłuchanie tekstu legendy „Warszawska syrenka”, wyszukiwanie w tekście literek ą, ę oraz wyklejanie liter wydzierankami z gazet.

Praca domowa

  • czytaj czytanki codziennie
  • rozwiąż karty pracy

Bardzo proszę, żeby dzieci miały ze sobą książki z biblioteki.

Pozdrawiam,

Arletta K.