08.02.20

54

Krąg tematyczny: W łazience

  1. Sprawdzenie pracy domowej str. 27.
  2. Rozmowa kierowana na temat czynności higienicznych jakie wykonujemy w łazience.

Ćwiczenie spostrzegawczości i myślenia ćw.3/30.

3.Wprowadzenie litery C,na przykładzie wyrazu “cebula”.

Wyszukiwanie słów rozpoczynających się na głoskę “c”

( cymbałki, cytryna, cyrk, ciasto, cukierki, córka, cebula)

Podział wyrazów na sylaby i głoski.

Pisanie palcem w powietrzu, na ławce, na plecach kolegi/koleżanki.

Ćwiczenie słuchu fonematycznego ćw.5/32.

4.Zabawy integracyjne oraz zgadywanki dźwiękowo-obrazkowe.