“Zakupy”- zaj.z dn.06.04

47

Cele szczegółowe:

  • uczy się używania zwrotów grzecznościowych i właściwego zachowywania się podczas zakupów,
  • doskonali umiejętność dokonywania transakcji kupno- sprzedaż

Przebieg zajęć:

1.Powitanie

2. Obejrzenie ilustracji przedstawiających różnego rodzaju sklepy – rozmowa z dziećmi na temat zakupów, odwołanie się do ich                     doświadczeń.

3. Zabawa ruchowa przy piosence „Idziemy na zakupy”.
4. Zabawa dydaktyczna „Nasz sklep” – nazywanie przedmiotów, segregowanie ich ze względu na rodzaj sklepu, z jakiego pochodzą.

5.Wprowadzamy nowe sylaby: CIA,CIO,CIU,CIÓ,CIE,CI

6.Praca z podręcznikiem

 

Pozdrawiam

Lidia