Zajęcia z dn.23.09

140

Temat:”Pory roku”

  • Utrwalenie wiadomości o cykliczności pór roku
  • Doskonalenie wiedzy na temat czterech pór roku
  • Rozwijanie postrzegania wzrokowego

Przebieg zajęć:

  1. Czytanie zagadek związanych z porami roku
  2. Zabawa z kartonikami, czerwonym i niebieskim

Dzieci podnoszą kartonik zielony do góry gdy zdanie jest poprawne a czerwony gdy jest niepoprawne np. Teraz jest jesień – dzieci podnoszą kartonik zielony, w lato pada śnieg – dzieci podnoszą kartonik czerwony.

3. Karta pracy – sylaby

4. Czytanie wiersza ” Pani Jesień w ogrodzie”

5. Karta pracy do wiersza