Zajęcia z dn.21.10

85

Temat:”Poznajemy zawody naszych rodziców”

 

  1. Zapoznanie dzieci z tematem zajęć ” Co to jest zawód?”
  2. Wyjaśnienie dzieciom pojęcia zawód.
  3. Zabawa ruchowo naśladowcza – masażyk
  4. Gra MEMO ZAWODY
  5. Tematyczne karty pracy
  6. Własny rysunek – Mój zawód w przyszłości.

Pozdrawiam

Lidia