Zajęcia 23.09.2023

179
  1. Emocje

– analiza ilustracji s. 20

– rozmowa kierowana o emocjach, nazywanie emocji

– czytanie tekstu s. 20

– ćwiczenia s. 21

– malowanie emocji na piłeczce plastikowej, omówienie danej emocji

  1. Praca w zeszycie ćwiczeń

– rozumienie poleceń ze słuchu s.18

– czytam i piszę w liniaturze s. 19 oraz s. 23

– czytam sylaby s.21

  1. Próba przed uroczystością pasowania na ucznia

– piosenka, wiersz, odpowiedzi na pytania , zagadki oraz słowa ślubowania

Pozdrawiam Monika