“Wiosna na wsi i na łące”- zaj.z dn.13.04

51

Cele:

–  umie opisać przedmioty, osoby i zwierzęta, podając ich cechy charakterystyczne,
– rozwiązuje zagadki słowne, kojarząc odpowiedź z konkretnym przedmiotem,zwierzęciem
– naśladuje poprawnie odgłosy,
– odczuwa radość ze swoich sukcesów, czuje się docenione.

Przebieg zajęć:

1.Powitanie

2.Omówienie: zwierzę-produkt,jaki od niego pochodzi-miejsce,w którym mieszka-to,co je

3.Słuchanie wiersza pt.”Wiejskie życie”-Aleksandra Wojtyła

4.Powtórzenie sylab przy piosence”Smok Sylabot”

5.Praca w książce

 

Pozdrawiam

Lidia