“W marcu jak w garncu “- zaj.02.03

83

CELE OGÓLNE:
• rozwijanie zainteresowania otaczającym środowiskiem przyrodniczym i zachodzącymi
w nim zmianami związanymi z nadejściem wiosny;
• poszerzenie wiadomości przyrodniczych ,związanych z różnorodnością pogody występującej w miesiącu marcu

1.Powitanie„Zagadkowo”- rozwiązywanie zagadek na temat marcowej pogody, nawiązujące do tematu. Dzieci odgadują hasła zagadek.

2.Wprowadzenie do tematu :
– Jakie mamy pory roku ?
– Jakie mamy w roku miesiące ?
– W którym miesiącu kończy się zima ?
– Którym miesiącem roku jest marzec ?

3.„Zagadkowo”- rozwiązywanie zagadek na temat marcowej pogody, nawiązujące do tematu. Dzieci odgadują hasła zagadek.

4.Praca z książką

5.Karty pracy

 

Pozdrawiam

Lidia