Kosmos – zaj.09.03

72

CELE OGÓLNE:
– poznanie planet Układu Słonecznego

1.Wprowadzenie w temat zajęcia.

Rozmowa z dziećmi nt naszego miejsca we wszechświecie:
– Jak nazywa się miejscowość w której mieszkamy?
– Jak nazywa się planeta, na której mieszkamy?
– A gdzie znajduje się nasza planeta?

2. Słuchanie wiersza „Kosmos” Natalia Łasocha
Poszerzanie wiedzy na temat kosmosu.
Dzieci poznają nazwy planet i pojęcie: Układ Słoneczny, astronauta, łazik …

3.”Kosmiczne zagadki”.

4.Praca z książką.

5. Praca plastyczna pt. „Kosmos”

 

Pozdrawiam

Lidia