“Dzień Ziemi”- zaj.z dn.20.04

60

Cele:

• wypowiada się na podany temat;
• wie jak dbać o Ziemię i środowisko przyrodnicze;
• rozumie potrzebę ochrony środowiska naturalnego;
• wie, jaka działalność człowieka może wpłynąć pozytywnie i negatywnie na przyrodę (jest świadome problemu);
• wie, co oznaczają słowa: ekologia, segregacja śmieci;

Przebieg zajęć:

1.Powitanie

2.List od Pani Przyrody – słuchanie i analizowanie

3.Zabawa prawda-fałsz – kto jest prawdziwym przyjacielem przyrody?

4.Inscenizacja wiersza Igora Sikirickiego “Sznurek Julka”- omówienie treści wiersza

5.Segregacja śmieci przez dzieci

6.Wspólne oglądanie filmu edukacyjnego”Dzień Ziemi”

7.Praca plastyczna

 

Pozdrawiam

Lidia