Wieś na wsi – przebieg zajęć z dn. 06.04

78
  1. Co wiem o wsi? – rozmowa kierowana;
  2. Bajka ortograficzna „W zagrodzie Małgosi” – wysłuchanie i omówienie wiersza. https://youtu.be/nKIXv2hKwKA?si=bpCIunsuG7yRb47N
  3. Co słychać w wiejskiej zagrodzie? – ćwiczenia w czytaniu sylab dźwiękonaśladowczych;
  4. Co mówią zwierzęta na wsi? – wyklejanka;
  5. Co dają nam zwierzęta wiejskie? – film edukacyjny: https://youtu.be/CpcmvJTO5G4?si=_-CVmGuO5EQq830B
  6. Mleko, jajka, wełna ….. – wyklejanka;
  7. Gdzie jest moja mama? – dopasowanie młodych zwierząt do ich rodziców;

Zachęcam do zabawy z prezentacją. Dzieci znajdą tam wiele ćwiczeń utrwalających czytanie sylab oraz gry i zabawy, które pomogą utrwalić temat wiejskiego podwórka.

https://view.genial.ly/606cac13b4a0b50d113e8871

Pozdrawiam,

Arletta Kuźniewska