W świecie baśni i bajeczek

161

Cele ogólne:

  • Rozwijanie zainteresowań dzieci baśniami
  • Rozwijanie wyobraźni dziecięcej oraz inspirowanie do treści w formie wypowiedzi
  • Tworzenie warunków do rozwoju i aktywności dzieci

Przebieg zajęć

  1. Wysłuchanie wiersza Marii Brody- Bajak ” W świecie baśni.”
  2. Rozpoznawanie tytułów baśni po wysłuchanym fragmęcie
  3. Oglądanie baśni- Rozmowa z dziećmi co stało się w bajce?, kto był głównym bohaterem.
  4. Zabawa- zgadywanki baśniowe
  5. Czytanie fragmentu baśni przez nauczyciela. Zadaniem dzieci było odgadnięcie tytułu oraz wskazanie co nie zgadza się w treści baśni
  6. Karta pracy i kolorowanki z postaciami z bajek.