W marcu jak w garncu

44

Cele główne:

Zainteresowanie dzieci różnymi zjawiskami atmosferycznymi w przyrodzie na wiosnę.

Przebieg zajęć

  • Rozwiązywanie krzyżówki z obrazkami
  • rozmowa z dziećmi na temat pogody
  • Wyjaśnienie przysłowia ” W marcu jak w garncu”
  • Tworzenie przez dzieci własnych opowiadań dotyczących pogody
  • stosowanie określeń pór dnia: rano, w południe, wieczorem, w nocy
  • Praca plastyczna- garnek z marcową pogodą