Ubrania na każdą pogodę

107

 

Cele ogólne:

– Kształtowanie czynnych postaw dzieci wobec własnego zdrowia.
– Rozwijanie umiejętności porozumiewania się.
– Motywowanie do dbałości o swoje zdrowie.
– Rozwijanie umiejętności rozumienia zjawisk atmosferycznych.
– Uświadomienie dzieciom konieczności zachowania się stosownie do pogody.
– Pomaganie dzieciom w przygotowaniu do czytania.

Przebieg zajęć:

1. Wprowadzenie dzieci do tematu zajęć.
Z jaką porą roku kojarzy się wam ubiór dzieci na kartach pracy

2. Dzielenie wyrazów na sylaby
3. Wyjaśnienie dlaczego należy ubierać się stosownie do pogody.
4. Indywidualne czytanie i pisanie.
5. Dzielenie nazw części garderoby na sylaby, określanie pierwszej i ostatniej głoski. Przyporządkowanie napisu do obrazka

Oglądanie filmu edukacyjnego- Z czego i jak powstaje wełna. Jaka jest produkcja swetra lub innych części garderoby.

Następna sobota tj. 24.02.24 nie ma zajęć.