Święto Niepodległości

130

Cele ogólne

  • Kształtowanie postawy szacunku do symboli narodowych, właściwego zachowania podczas uroczystości,
  • poszerzanie wiedzy na temat własnej ojczyzny,
  • rozumienie znaczenia Święta Niepodległości

Przebieg zajęć:

  • Co wiemy o Polsce? – Przedstawienie dzieciom najważniejszych informacji. Pokazanie jej na mapie Europy,
  • Opowiadanie historii o odzyskaniu Niepodległości Polski,
  • Przedstawienie symboli Narodowych,
  • Karty pracy,
  • Laurka dla Polski.