Ptaki zimujące

94

Cele ogólne:

  • Rozwijanie mowy i logicznego myślenia
  • Przybliżanie wiedzy przyrodniczej
  • Utrwalenie wiadomości o ptakach w oparciu o dotychczasową wiedzę i osobiste doświadczenia dzieci.
  • Doskonalenie umiejętności wypowiadania się na temat ilustracji.

Przebieg zajęć

  • Wprowadzenie do tematu
  • Słuchanie opowiadania ” Wróbelek i cztery pory roku.”
  • Omówienie wiersza
  • Tematyczne karty pracy
  • Biblioteka
  • Karmnik praca plastyczna