Poznajemy zawody. Kim będę jak dorosnę.

196

Cele ogólne:

  • Dziecko wie, co to jest zawód,
  • omawia różne zawody,
  • rozpoznaje zawody na podstawie charakteryzujących je rekwizytów,
  • opowiada, kim chciałoby zostać w przyszłości.

Przebieg zajęć

  1. Zapoznanie dzieci z tematem zajęć ” Co to jest zawód?”
  2. Wyjaśnienie dzieciom pojęcia zawód.
  3. Zabawa ruchowo naśladowcza – masażyk
  4. Gra MEMO ZAWODY
  5. Tematyczne karty pracy
  6. Własny rysunek – Mój zawód w przyszłości.

Następna sobota tj. 28.10.23 jest wolną sobotą. Widzimy się dnia 04.11.23

 

Pozdrawiam

Renata Rucińska