Poznajemy się

222

Cele ogólne:

  • stworzenie atmosfery zaufania
  • wzajemne poznanie się
  • lepsza komunikacja
  • wesołe i aktywne spędzanie czasu.

Nauczyciel przedstawia się i mówi coś o sobie.

Nauczyciel rozdaje karteczki z imionami i dzieci po kolei mówią coś o sobie.

Dzieci piszą po śladzie swoje imiona i dekorują karteczki.

Nauczyciel przywiązuje do karteczek sznurek, który dzieci ozdabiają koralikami i zawieszają gotowy identyfikator na szyję.

Karta pracy – pokoloruj według wzoru, kartka z kolorowymi balonami

Zabawa opadająca kurtyna                                                                                                               Nauczyciel dzieli dzieci na 2 grupy. Dwie osoby oddzielają je kurtyną. Gdy kurtyna opada, uczestnicy krzyczą imię osoby, która jest po drugiej stronie. Ten kto krzyknie pierwszy wygrywa i przechodzi do drużyny przeciwnej.