Karnawał

94

Cele ogólne:

  • Kształcenie umiejętności reagowania umownym gestem i ruchem na muzykę
  • doskonalenie percepcji słuchowej
  • rozwijanie zdolności plastycznych
  • tworzenie atmosfery zabawy, radości.

Przebieg zajęć:

  • Tańce, zabawy, konkursy
  • Rozmowa kierowana przez nauczyciela ” co to jest karnawał i z czym się kojarzy?” ( burza mózgów)
  • Tematyczne karty pracy
  • Praca plastyczna- MASKA KARNAWAŁOWA