Dzień babci i dziadka

96

cele ogólne:

  1. kształtowanie uczucia przywiązania i szacunku do dziadków,
  2. okazywanie szacunku Babci i Dziadkowi, –
  3. wyrażanie swoich emocji

Przebieg zajęć

Rozmowa z dziećmi na temat święta babci i dziadka

Tematyczne karty pracy

Drzewo genealogiczne – krótki filmik na youtube

Omówienie filmu- Dzieci opowiadały o swojej rodzinie

Rozwiązywanie zadań z książki

Biblioteka

Następna sobota tj.27.stycznia jest wolna.