16.03.24r. Zwiastuny wiosny

40

Cele ogólne :

  • Bogacenie i utrwalenie wiadomości na temat wiosny w przyrodzie
  • słuchanie opowiadania ” Bajka o wiośnie”
  • Podnoszenie poziomu sprawności słuchowej

Przebieg zajęć

  • Wprowadzenie do tematu zajęć.

Kiedy zaczyna się wiosna

po jakiej porze roku przychodzi

jakie pory roku następują po wiośnie

jaki miesiąc teraz mamy

  • Jakie znacie przysłowie z nazwą obecnego miesiąca

( powtórka z ostatnich zajęć)

  •  Co słychać na łące
  • Zagadki o mieszkańcach łąki
  • Różnicowanie zdań prawdziwych i fałszywych
  • tematyczne karty pracy
  • biblioteka